Plot NoSize
StatusCustomer name
Ass. Name/Id
1119.02Bookedbabu lal ji
2124.42
3124.42
4129.42
5130.96
6132.12
7133.31
8134.79
9136.27
10137.46
11114.22Bookedbabu lal ji
12156.62
13162.63
14122.24
15122.24
16122.24
17122.24
18122/24
19122.24
20122.24
21122.24
22122.24
23169.07